Four Sadhus. NIKON D70, 50 mm, f 6.3, 1/500 sec, ISO 400.
Four Sadhus

Pushkar 2006.