Pushkar Lake. NIKON D70, 28 mm, f 8, 1/500 sec, ISO 400.
Pushkar Lake

Rajasthan 2006.